Email
FjalëkalimiHarruar?
Punë

Koha: pajtuar individualisht

Përvoja: 1 v

Tutor

Shqip: fillore, e mesme e ulët, e mesme e lartë

Anglisht: fillore, e mesme e ulët, e mesme e lartë, arsimi për të rritur

Matematikë: fillore, e mesme e ulët, e mesme e lartë, arsimi për të rritur

Fizikë: fillore, e mesme e ulët, e mesme e lartë

Kimi: fillore, e mesme e ulët, e mesme e lartë

Biologji: fillore, e mesme e ulët, e mesme e lartë

 

Vendndodhja: online, ambientet e studentit

Arsimi

Universitet