Email
FjalëkalimiHarruar?
Punë

Koha: pajtuar individualisht

Tutor

Shqip: fillore, e mesme e ulët

Anglisht: fillore, e mesme e ulët, arsimi për të rritur

Matematikë: fillore

 

Vendndodhja: online, ambientet e tutorit, ambientet e studentit

Arsimi

Universitet