Email
FjalëkalimiHarruar?
Punë

Koha: pajtuar individualisht

Paguaj: from 5 ALL për një o

Përvoja: 1 v

Tutor

Shqip: fillore, e mesme e ulët, e mesme e lartë, arsimi për të rritur

Anglisht: fillore, e mesme e ulët, e mesme e lartë, arsimi për të rritur

Matematikë: fillore, e mesme e ulët

Fizikë: fillore

Gjeografi: fillore, e mesme e ulët

Histori: fillore, e mesme e ulët

Shkenca Kompjuterike: e mesme e lartë, arsimi për të rritur

Arsimi