Email
FjalëkalimiHarruar?
Punë

Koha: pajtuar individualisht

Tutor

Shqip: e mesme e lartë

Anglisht: e mesme e lartë, arsimi për të rritur

Biologji: e mesme e ulët, e mesme e lartë, arsimi për të rritur

Gjeografi: e mesme e ulët

 

Vendndodhja: online, ambientet e studentit

Arsimi

Universitet