Email
FjalëkalimiHarruar?
Punë

Koha: pajtuar individualisht

Paguaj: from 400 ALL për një m

Mosha: 16-99 v

Shtëpiake

Shërbimet

  1. Pastrimi i banesës

  2. Pastrimi i shtëpisë

  3. Pastrimi i dritareve

  4. Pastrimi i veturës

  5. Hekurosje

  6. Larja e enëve

 

Pajisje e pastrimit: Unë nuk kam timen

Arsimi

Gjuhët: Shqip