Email
FjalëkalimiHarruar?
Punë

Koha: pajtuar individualisht

Mosha: 16-99 v

Kujdestar kafshësh shtëpiake

Kafshë shtëpiake

  1. Qentë (1)

  2. Macet

  3. Zogjtë

  4. Brejtësit

  5. Zvarranikët

Arsimi

Gjuhët: Shqip