Email
FjalëkalimiHarruar?
Punë

Koha: pajtuar individualisht

Kujdestar kafshësh shtëpiake

Kafshë shtëpiake

  1. Qentë (2)

  2. Macet

  3. Zogjtë

  4. Brejtësit

  5. Zvarranikët

 

Madhësia e qenit

  1. I vogël, deri në 10 kg

  2. Mesatar, 10-20 kg

  3. I madh, 20-40 kg

  4. Shumë i madh, mbi 40 kg

Arsimi

E mesme