Punë

Koha: pajtuar individualisht

Mosha: 35-55 v

Përvoja: prej 5 v

Dado

  • Mund të punojë në shtëpi

  • Mund të punojë me aftësi të kufizuara

  • Mund të punojë me kafshët shtëpiake

  • Mund të dalë jashtë me fëmijë

  • Mund të bëjë pazar

  • Mund të gatuaj

  • Mund të bëjë pastrimin

  • Ka patent shofer

  • Ka veturë

  • Nuk pi duhan

Arsimi

Gjuhët: Shqip