Email
FjalëkalimiHarruar?
Punë

Koha: pajtuar individualisht

Paguaj: from 700 ALL për një o

Mosha: 16-99 v

Dado
  • Mund të punojë në shtëpi

  • Mund të punojë me aftësi të kufizuara

  • Mund të punojë me kafshët shtëpiake

  • Mund të dalë jashtë me fëmijë

  • Mund të bëjë pazar

  • Mund të gatuaj

  • Mund të bëjë pastrimin

  • Ka patent shofer

  • Ka veturë

  • Nuk pi duhan

Arsimi

Gjuhët: Shqip