Email
FjalëkalimiHarruar?
Punë

Koha: pajtuar individualisht

Dado
 • Mund të punojë në shtëpi

 • Mund të punojë me aftësi të kufizuara

 • Mund të punojë me kafshët shtëpiake

 • Mund të dalë jashtë me fëmijë

 • Mund të bëjë pazar

 • Mund të gatuaj

 • Mund të bëjë pastrimin

 • Ka patent shofer

 • Ka veturë

 • Nuk pi duhan

 

Fëmijët tuaj

 1. vajzë 2-3 vjeç

 2. djalë 0-1 vjeç

 3. vajzë 0-1 vjeç

 4. djalë 2-3 vjeç

 5. vajzë 4-6 vjeç

 6. djalë 4-6 vjeç